بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637594
طراحی، نصب و راه اندازی سامانه جدید مدیریت ترافیک در پورت لوئیس
تاريخ انقضا 16/04/2019
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.