بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639529
احداث ساختمان ایستگاه بازرسی و سامانه های مرتبط جهت بندر صلاله
تاريخ انقضا 03/06/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.