بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639904
عملیات احداث سازه های سیویل جهت چاههای تولید نفت میدان قرنه غربی
تاريخ انقضا 30/06/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.