بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 640446
عملیات تعریض و 2 باندسازی خیابان سلطان قابوس در صلاله، استان ظفار
تاريخ انقضا 12/08/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.