بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641338
عملیات احداث ساختمان مسجد در پلوت حتا جهت هیات برق و آب دبی
تاريخ انقضا 02/09/2019
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.