بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641559
عملیات مدرن سازی و ارتقاء سامانه گرمایش ساختمان مدارس در تفلیس
تاريخ انقضا 08/08/2019
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.