بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643557
عملیات احداث جاده تساگئانوور به یولانبایشینت به طول 25.8 کیلومتر
تاريخ انقضا 25/10/2019
كشور: مغولستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.