بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644248
نوسازی راهها به طول 18 کیلومتر و احداث پل و سایر سازه ها در داکنونگ
تاريخ انقضا 01/11/2019
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.