بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647317
احداث و نوسازی ساختمان مدیریت و تاسیسات ورزشگاه دبا در مسندم
تاريخ انقضا 17/02/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.