بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647533
نگهداری و نوسازی جاده قلعه الرستاق – الحله در استان باطنه جنوبی
تاريخ انقضا 13/02/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.