بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647534
تامین، ساخت و نصب نیو پورت کابین جهت ساختمان دادگستری المضیبی
تاريخ انقضا 13/02/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.