بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647539
عملیات نوسازی ساختمان مرکز آموزش فنی و حرفه ای در منطقه زامبیزی
تاريخ انقضا 03/03/2020
كشور: نامیبیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.