بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647543
احداث ساختمان انبار و آمادگاه ایستگاه دیوهای در کریدور دهلی - میروت
تاريخ انقضا 28/02/2020
كشور: هند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.