بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647732
نوسازی و ترمیم ساختمان تئاتر پلازا (مرحله سوم) جهت شهرداری روزهیل
تاريخ انقضا 27/02/2020
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.