بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647734
عملیات ارتقاء 5 قطعه جاده به طول 73 کیلومتر جهت وزارت توسعه روستایی
تاريخ انقضا 28/02/2020
كشور: کامبوج
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.