بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647738
تامین تجهیزات جهت موسسه پژوهش جاده ها، پروژه توسعه راههای محلی
تاريخ انقضا 26/02/2020
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.