بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648442
احداث ساختمان 26 مدرسه و تاسیسات مرتبط در دولاکها و سیندوهولی
تاريخ انقضا 02/03/2020
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.