بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648634
نوسازی 24.9 کیلومتر جاده و احداث 4 پل در وی ایکسوین، استان هاگیانگ
تاريخ انقضا 18/03/2020
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.