بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648646
احداث و نوسازی تاسیسات WASH در 800 آموزشگاه در مناطق مختلف سِند
تاريخ انقضا 17/03/2020
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.