بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649645
احداث ساختمان و تاسیسات در دانشگاههای لیرا، کالونگو، اورا و کیتگوم
تاريخ انقضا 09/04/2020
كشور: اوگاندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.