بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653051
عملیات نوسازی زیرساخت گذر7 منطقه21 جهت پروژه توسعه شهری کابل
تاريخ انقضا 25/07/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.