بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653323
نوسازی ساختمان تئاتر پلازا (مرحله سوم) جهت شهرداری روزهیل (تمدید)
تاريخ انقضا 18/08/2020
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.