بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 654435
عملیات ارتقاء سامانه ایمنی جاده دارخان – آلتانبولاگ به طول 118 کیلومتر
تاريخ انقضا 07/09/2020
كشور: مغولستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.