بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655541
بازسازی 13 ساختمان آموزشگاه و تاسیسات بهداشت منطقه اوکهادهونگا
تاريخ انقضا 12/10/2020
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.