بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657635
نوسازی، ارتقاء و تعریض 24 کیلومتر راه در مناطق لوباگا، ماکیندی و ناکاوا
تاريخ انقضا 15/01/2021
كشور: اوگاندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.