بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657831
عملیات احداث و تکمیل کانال دای – نینه جهت پروژه مدیریت راههای آبی
تاريخ انقضا 04/01/2021
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.