بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659742
خدمات مشاوره شامل مطالعات فنی جهت وزارت مسکن و شهرسازی
تاريخ انقضا 23/02/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.