بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 660846
طراحی و احداث به شیوه EPC جهت عملیات تعریض بزرگراه برتیل هاردینگ
تاريخ انقضا 25/03/2021
كشور: گامبیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.