بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 660855
عملیات گسترش 13.5کیلومتر خط مترو شامل 11ایستگاه زیرزمینی، ازمیر
تاريخ انقضا 13/04/2021
كشور: ترکیه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.