بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 662746
مشاوره شامل امکان‌سنجی و طراحی 211کیلومتر پروژه جاده دروازه آفریقا
تاريخ انقضا 27/05/2021
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.