بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664546
نوسازی بخش مرکزی روستای ولیستسیخه، شهرداری گورجانی در کاختی
تاريخ انقضا 16/07/2021
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.