بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669529
ارتقاء ایمنی جاده دوشنبه شهر – قرغان (باختر)،‌ پروژه کریدور آسیای میانه
تاريخ انقضا 17/12/2021
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.