بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669538
نوسازی ناحیه لغامی در منطقه مسکونی مستیا، پروژه توسعه شهرها
تاريخ انقضا 22/12/2021
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.