بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 675432
طراحی، نوسازی و نگهداری راه‌ها در مناطق روستایی، بسته سیزدهم
تاريخ انقضا 24/06/2022
كشور: زامبیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.