بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 675433
عملیات نوسازی جاده به طول 40 کیلومتر در حدفاصل تامپیتا و توئه تاون
تاريخ انقضا 12/07/2022
كشور: لیبریا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.