بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676324
تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات کارگاه آموزشی پروژه ترابری در آنبسا
تاريخ انقضا 28/07/2022
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.