بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676325
نوسازی 142 کیلومتر جاده ال‌واک – گری – رهامو،‌ پروژه کریدور شاخ آفریقا
تاريخ انقضا 01/09/2022
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.