بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 683525
طراحی و احداث راههای داخلی و پارکینگ‌ها در نمایشگاه استان ظاهره
تاريخ انقضا 21/02/2023
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.