بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 694075
احداث پل و جاده دسترسی مرتبط بر رودخانه کاولا، مرز پرولو ساحل عاج
تاريخ انقضا 20/02/2024
كشور: لیبریا
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.