بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 696215
نوسازی و نگهداری 52 کیلومتر جاده جهت پروژه کریدور جنوب شرق آسیا
تاريخ انقضا 15/03/2024
كشور: لائوس
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.