بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 698615
عملیات احداث جاده آسفالت مسیر سیح الخیرات – شصر در استان ظفار
تاريخ انقضا 19/05/2024
كشور: عمان
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.