بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 698616
عملیات احداث جاده ها و معابر و زیرساخت‌های مرتبط در غرب ام صلال
تاريخ انقضا 11/06/2024
كشور: قطر
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.