بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652604
عملیات نوسازی جاده های ارتباطی در مناطق مختلف بشری و البترون
تاريخ انقضا 08/07/2020
كشور: لبنان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652347
احداث مسجد الجویره در ولایت جعلان بنی حسن، استان جنوب شرقی
تاريخ انقضا 13/07/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652345
عملیات احداث 23.3 کیلومتر جاده و ایستگاههای مسیر BRT در دار السلام
تاريخ انقضا 04/08/2020
كشور: تانزانیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652337
تامین ماشین آلات و تجهیزات جهت نگهداری مسیر راه آهن بخارا - خیوه
تاريخ انقضا 14/07/2020
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652336
عملیات نوسازی زیرساخت جاده اصلی چهارسو منطقه 20 در شهر کابل
تاريخ انقضا 04/07/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652335
نوسازی زیرساخت نوین گذر منطقه 14 جهت برنامه توسعه شهری کابل
تاريخ انقضا 04/07/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652334
عملیات به روز رسانی زیرساخت عاقب آبرسانی گذر منطقه 8 شهر کابل
تاريخ انقضا 01/07/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652237
خدمات مشاوره و امکان‌سنجی جهت احداث 80 کیلومتر جاده سویی - کشمور
تاريخ انقضا 24/06/2020
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.