بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674653
احداث 7 ساختمان بیمارستان 30تختخوابی، پروژه تقویت بخش بهداشت
تاريخ انقضا 09/06/2022
كشور: مالدیو
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674643
احداث مسیر انحرافی شرقی به طول 30 کیلومتر منتهی به تورکستان
تاريخ انقضا 02/06/2022
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674642
بازسازی 147 کیلومتر جاده در مسیر بالخاش – بوریبایتال، منطقه ژمبیل
تاريخ انقضا 01/06/2022
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674636
احداث فازهای اول و دوم راه‌های داخلی ولایت الحمراء، استان الداخلیه
تاريخ انقضا 14/06/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674635
اجرای عملیات احداث فاز اول راه‌های داخلی ولایت بهلا،‌ استان الداخلیه
تاريخ انقضا 14/06/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674634
توسعه و نوسازی ورودی‌ها و سنگ‌فرش معابر در نزوی، استان الداخلیه
تاريخ انقضا 23/05/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673749
احداث و نوسازی 34 کیلومتر جاده در منطقه کالام، استان خیبر پختونخوا
تاريخ انقضا 10/05/2022
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673745
احداث تقاطع ناهمسطح جهت اتصال به مسیر انحرافی در ویردون و پایری
تاريخ انقضا 18/05/2022
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.