بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645234
نگهداری فنی دوره ای بخشی از بزرگراه غزنی – قندهار به طول 45 کیلومتر
تاريخ انقضا 12/12/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645233
احداث پل تسمه ای (معلق) به طول 60متر و 425متر راه ارتباطی در بغلان
تاريخ انقضا 24/11/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسی دری قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645232
احداث پل بتونی به طول 34متر و 585متر جاده دسترسی در ولایت بدخشان
تاريخ انقضا 22/11/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسی دری قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645229
طراحی و احداث رمپ و تاسیسات اسکله و خدمات مرتبط در بندر شناص
تاريخ انقضا 22/12/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645227
احداث، نوسازی و نگهداری ساختمان‌های کلینیک کشاورزی در منطقه رستاق
تاريخ انقضا 02/12/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644923
احداث ساختمان آزمایشگاه در سیمریپ، پورسات و کارتیه، پروژه ارتقاء راهها
تاريخ انقضا 20/11/2019
كشور: کامبوج
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644922
احداث بلوک اداری و ساختمان آزمایشگاه، پروژه آب و بهداشت عمومی
تاريخ انقضا 25/11/2019
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644918
تامین تجهیزات و ماشین آلات شامل اتوبوس شهری جهت 6 شهر مختلف
تاريخ انقضا 05/12/2019
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.