بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674635
اجرای عملیات احداث فاز اول راه‌های داخلی ولایت بهلا،‌ استان الداخلیه
تاريخ انقضا 14/06/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674634
توسعه و نوسازی ورودی‌ها و سنگ‌فرش معابر در نزوی، استان الداخلیه
تاريخ انقضا 23/05/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673749
احداث و نوسازی 34 کیلومتر جاده در منطقه کالام، استان خیبر پختونخوا
تاريخ انقضا 10/05/2022
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673745
احداث تقاطع ناهمسطح جهت اتصال به مسیر انحرافی در ویردون و پایری
تاريخ انقضا 18/05/2022
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673744
عملیات نوسازی جاده کافاتنگا – نکهوتاکوتا – دوانگوا به طول 102 کیلومتر
تاريخ انقضا 16/05/2022
كشور: مالاوی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673742
طراحی و احداث باند پرواز هواپیماهای بدون سرنشین در استان الوسطی
تاريخ انقضا 25/05/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673723
مهندسی، تامین و احداث EPC جاده ناحیه بنی هاشم و الکحلاء در حلفایه
تاريخ انقضا 04/05/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673339
احداث و تکمیل زیرساخت‌های مراقبت‌های بهداشتی در راشت و شاهین
تاريخ انقضا 13/04/2022
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.