بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305294
احداث جاده كمربندي چيتاگونگ به طول 17 كيلومتر جهت وزارت شهرسازي
تاريخ انقضا 21/10/2013
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305284
عمليات نوسازي جاده شوسه حدفاصل واكان و پامير جهت وزارت فوايد عامه
تاريخ انقضا 05/10/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305283
نوسازي 9 كيلومتر جاده و سازه هاي زهكشي در منطقه بهسود ولايت وردك
تاريخ انقضا 16/09/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305282
پروژه عمومي نوسازي راههاي كشوري استان اوش جهت وزارت حمل و نقل
تاريخ انقضا 15/08/2014
كشور: قرقيزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305277
احداث ساختمانهاي خدمات عمومي و راههاي ارتباطي جهت توسعه جهانگردي
تاريخ انقضا 15/09/2013
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305267
عمليات احداث ساختمان اداري واحد آمار در استان نينوا جهت وزارت مسكن
تاريخ انقضا 25/09/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305266
احداث ساختمان اداري جهت واحد آمار در استان صلاح الدين، وزارت مسكن
تاريخ انقضا 22/09/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305265
اجراي عمليات احداث ساختمان اداري واحد آمار در استان ذيقار، وزارت مسكن
تاريخ انقضا 18/09/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.