بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 309031
عمليات احداث 6 پل در بزرگراههاي ماگي و هيريتانو در استان مركزي (بسته 1)
تاريخ انقضا 25/02/2014
كشور: پاپوآ گينه نو
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 308281
تامين تجهيزات و ماشين آلات راهسازي جهت پروژه ميان ارتباطي جواري - خورگا
تاريخ انقضا 28/01/2014
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 308279
عمليات احداث ساختمان اداري جهت وزارت احيا و انكشاف دهات در ولايت زابل
تاريخ انقضا 14/12/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 308278
احداث ساختمان اداري در هلمند، نيمروز، قندهار و اروزگان، وزارت احيا و انكشاف دهات
تاريخ انقضا 17/12/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 308277
احداث پل بتوني به طول 12متر و سازه هاي زهكشي در منطقه كروخ ولايت هرات
تاريخ انقضا 10/12/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 308274
تامين ماشين آلات و تجهيزات ساختماني و راهسازي جهت وزارت فوايد عامه
تاريخ انقضا 04/01/2014
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 308273
احداث جاده داخلي گمرك قندهار جهت پروژه اصلاح امكانات تجاري، دفتر ملل متحد
تاريخ انقضا 04/12/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 308272
احداث پايانه و ديوار حصاري ميدان هوايي ولايت زابل، وزارت ترانسپورت و هوانوردي
تاريخ انقضا 17/12/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.