بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673744
عملیات نوسازی جاده کافاتنگا – نکهوتاکوتا – دوانگوا به طول 102 کیلومتر
تاريخ انقضا 16/05/2022
كشور: مالاوی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673742
طراحی و احداث باند پرواز هواپیماهای بدون سرنشین در استان الوسطی
تاريخ انقضا 25/05/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673723
مهندسی، تامین و احداث EPC جاده ناحیه بنی هاشم و الکحلاء در حلفایه
تاريخ انقضا 04/05/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673339
احداث و تکمیل زیرساخت‌های مراقبت‌های بهداشتی در راشت و شاهین
تاريخ انقضا 13/04/2022
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673338
خدمات مشاوره شامل نظارت بر بازسازی زیرساخت حمل و نقل در مغری
تاريخ انقضا 18/04/2022
كشور: ارمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673336
تامین تجهیزات شامل 38 باسکول قابل حمل، پروژه بزرگراه شرق - غرب
تاريخ انقضا 11/04/2022
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673335
تامین، نصب، اجرا و نگهداری تجهیزات مدیریت ترافیک، پروژه ارتقاء ترابری
تاريخ انقضا 19/04/2022
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673333
احداث زیرساخت‌ها، ساختمان‌ها و تاسیسات پارک علم و فناوری لوئاندا 
تاريخ انقضا 03/05/2022
كشور: آنگولا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.