بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673323
عملیات ارتقاء و نگهداری شبکه جاده های NR23 جهت وزارت حمل و نقل
تاريخ انقضا 12/04/2022
كشور: کامبوج
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673322
طراحی،‌ نوسازی و نگهداری راه‌های مناطق روستایی کاسمپا و مفومبی
تاريخ انقضا 29/04/2022
كشور: زامبیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673321
طراحی و نوسازی جاده ها در مانئینگا جهت پروژه ارتقاء راه‌های روستایی
تاريخ انقضا 29/04/2022
كشور: زامبیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673316
طراحی و احداث راه‌های داخلی منطقه صنعتی در ولایت جعلان بوعلی
تاريخ انقضا 10/04/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673315
طراحی و احداث مسیرهای داخلی منطقه صنعتی ابوقلع در ولایت صور
تاريخ انقضا 10/04/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672848
احداث 60 کیلومتر جاده سیسیان – کاجاران، پروژه کریدور شمال - جنوب
تاريخ انقضا 27/04/2022
كشور: ارمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672847
بازسازی 12 کیلومتر از جاده قزل اوردا – ژزقازغان و مسیر انحرافی مرتبط
تاريخ انقضا 04/04/2022
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672839
احداث 17 کیلومتر بزرگراه شامل 2پل در منطقه بائوسین، پروژه ارتقاء راه‌ها
تاريخ انقضا 30/03/2022
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.