بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644884
گسترش زیرساخت‌ها شامل جاده، پل و راه آهن جهت شهر صنعتی صور
تاريخ انقضا 01/12/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644883
عملیات تکمیل احداث 40 واحد مسکونی در ولایت صحم، استان باطنه شمالی
تاريخ انقضا 25/11/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644882
خدمات مشاوره جهت طراحی عملیات اجرایی مرمت جاده وادی بنی خالد
تاريخ انقضا 21/11/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644881
عملیات احداث پارک و تاسیسات مرتبط  و ساختمان مدیریت سیل‌بند در صور
تاريخ انقضا 24/11/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644248
نوسازی راهها به طول 18 کیلومتر و احداث پل و سایر سازه ها در داکنونگ
تاريخ انقضا 01/11/2019
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644247
نوسازی جاده کوئلیمان – نیکوئادالئاند در استان زامبزیا به طول 70 کیلومتر
تاريخ انقضا 19/11/2019
كشور: موزامبیک
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644241
مشاوره، مطالعات امکان‌سنجی و طراحی جهت احداث جاده فلائی اوور
تاريخ انقضا 29/10/2019
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644229
طراحی و احداث سازه های کناره جاده ارجوت – صرفیت در استان ظفار
تاريخ انقضا 02/12/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.