بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651532
عملیات احداث پل تران‌هوئانگ در منطقه نینه کیئیو، پروژه توسعه شهر کانتو
تاريخ انقضا 07/07/2020
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651527
بازسازی 240 کیلومتر از جاده قونگرات – دایوت آتا در استان قاراقالپاقستان
تاريخ انقضا 06/07/2020
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651522
احداث سایبان جدید مدرسه ابتدایی لیزق در ولایت المضیبی، وزارت آموزش
تاريخ انقضا 11/06/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651521
عملیات نوسازی بازار ماهی فروشان ولایت دما و الطائیین، استان الشرقیه
تاريخ انقضا 07/06/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651519
اجرای عملیات احداث 2 قطعه جاده بابا یادگار و غلام سخی در ولایت مزار
تاريخ انقضا 04/06/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651518
احداث فاز اول جاده 1200 فامیلی در ولایت خوست، وزارت امور شهرداریها
تاريخ انقضا 02/06/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651234
ارتقاء جاده روسومو – کایونزا به طول 92 کیلومتر، وزارت امور زیرساختها
تاريخ انقضا 23/06/2020
كشور: روآندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651228
عملیات به روز رسانی زیرساخت بلوک 5 گذر در منطقه 12 شهرداری کابل
تاريخ انقضا 27/05/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.