بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672335
خدمات مشاوره جهت اجرای برنامه ایمنی جاده های استانی و کشوری
تاريخ انقضا 09/03/2022
كشور: کامبوج
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672328
طراحی و احداث معابر منطقه صنعتی محضه و راههای داخلی در البریمی
تاريخ انقضا 20/03/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672327
عملیات احداث 6 ایستگاه پایش زمین لرزه جهت دانشگاه سلطان قابوس
تاريخ انقضا 17/03/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672324
طراحی و احداث تقاطع غیرهمسطح به شیوه کلید در دست، منطقه ووتان
تاريخ انقضا 15/03/2022
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672323
طراحی، تامین مالی و احداث اقامتگاه 110 اتاقی دانشجویان در ردویت
تاريخ انقضا 23/03/2022
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672319
عملیات نوسازی جاده مانگالاپور – کانچهی‌بازار، پروژه زیرساخت شهری
تاريخ انقضا 21/03/2022
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672318
احداث 2پل در تاناهو و کازکی جهت پروژه ارتقاء بزرگراه موگلینگ - پوکهارا
تاريخ انقضا 16/03/2022
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672316
عملیات ارتقاء جاده سیلهت – تامابیل به بزرگراه 4باند به طول 21 کیلومتر
تاريخ انقضا 22/03/2022
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.