بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 670919
احداث و تکمیل برج مراقبت جهت فاز دوم پروژه توسعه فرودگاه مسقط
تاريخ انقضا 08/02/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 670918
مشاوره جهت طراحی و امکان‌سنجی طرح توسعه در منطقه جبل الاخضر
تاريخ انقضا 02/02/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 670447
بازسازی جاده در مسیر ایروان – گیومری – باورا جهت پروژه شمال - جنوب
تاريخ انقضا 18/01/2022
كشور: ارمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 670443
تامین تجهیزات و ماشین آلات جهت پروژه گرمایش منطقه ای در قوستانای
تاريخ انقضا 24/01/2022
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 670442
عملیات ارتقاء بزرگراه چهارباند به طول 60 کیلومتر در مسیر داکا - سیلهت
تاريخ انقضا 24/01/2022
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 670433
عملیات اجرایی احداث و تکمیل برج مراقبت جهت توسعه فرودگاه مسقط
تاريخ انقضا 18/01/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669915
نوسازی زیرساختها جهت پروژه مدرن سازی حمل و نقل همگانی در داوائو
تاريخ انقضا 06/01/2022
كشور: فیلیپین
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669923
عملیات توسعه ترمینال شهری در روزهیل، پروژه مترو تندرو (تمدید مجدد)
تاريخ انقضا 13/01/2022
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.