بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676327
خدمات مشاوره و برنامه ریزی جهت پروژه گرمایش منطقه ای دوشنبه شهر
تاريخ انقضا 31/07/2022
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676325
نوسازی 142 کیلومتر جاده ال‌واک – گری – رهامو،‌ پروژه کریدور شاخ آفریقا
تاريخ انقضا 01/09/2022
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676324
تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات کارگاه آموزشی پروژه ترابری در آنبسا
تاريخ انقضا 28/07/2022
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676316
احداث ساختمان مدیریت امور مسکن و برنامه ریزی عمرانی ولایت عبری
تاريخ انقضا 25/07/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676314
عملیات بهسازی و تسطیح پیشرفته زمین و سازه های مرتبط در ام صلال
تاريخ انقضا 26/07/2022
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676312
احداث 22.3 کیلومتر جاده و سازه های زهکشی مرتبط در مجیب شیلپانگر
تاريخ انقضا 20/07/2022
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 675435
عملیات طراحی، احداث و نوسازی جاده ینقل – فدا – ضنک در منطقه دوت
تاريخ انقضا 15/06/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 675433
عملیات نوسازی جاده به طول 40 کیلومتر در حدفاصل تامپیتا و توئه تاون
تاريخ انقضا 12/07/2022
كشور: لیبریا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.